Jak wam się podoba?

Kiedy możemy uznać wystawę za dobrą i co to właściwie oznacza? Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań poszukują autorzy artystyczno-badawczego projektu, realizowanego w przestrzeni warsztatowej Muzeum Inżynierii Miejskiej. Interaktywna ekspozycja koncentruje się na prezentacji różnorodnych strategii gromadzenia i porządkowania informacji za pomocą narzędzi wizualnych. Niekonwencjonalna „wystawa o wystawie” przybiera formę przestrzennej ankiety, zbierającej – przy udziale odbiorców – dane na swój własny temat. Poprzez uczestnictwo w intelektualnej zabawie zwiedzający nieustannie wpływają na kształt instalacji, zyskując tym samym status jej aktywnych współtwórców.

Koncepcja i realizacja projektu: Maja Starakiewicz i Jakub Woynarowski
Konsultacje: Joanna Rutkowska