Organizatorzy

Przy wsparciu

Partnerzy medialni

Projekt zrealizowany we współpracy z Popularization Gate, Knowledge Trasfer Gate i Social Engagement Gate w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim