Klaudia Opoka

Artystka intermedialna z Krakowa. Obroniła tytuł magistra na Wydziale Intermediów krakowskiej ASP pod opieką dr hab. Grzegorza Bilińskiego w Katedrze Archisfery (2023). Stypendystka programu wymiany badawczej DAAD w Niemczech (2021/2022), wymiany Erasmus w Finlandii (2019/2020) oraz umowy bilateralnej w Izraelu (2016). Uczestniczka licznych wystaw solowych oraz grupowych zarówno w kraju, jak i za granicą. W 2022 roku rezydentka programu Climate Caravanes Fundacji Otwarty Plan, w 2021 r. zasiadała w jury Open Callu „Odrodzenie” festiwalu Ars Latrans, a w 2019 r. zadebiutowała w roli kuratorki podczas Krakers Art Week projektem „Pieniądz w kieszeni” w ramach kolektywu Paluszki.

Na wystawie „[…] orbium coelestium”:
„Bez Powrotu / Point of No Return” (2020)
„Point of No Return” to medytacyjna animacja, która zagłębia się w sferę fizyki, szamanizmu i głębokiego ludzkiego doświadczenia transformacji. Dzieło powstało w wyniku procesu łączącego elementy rytualne, badania antropologiczne oraz naukowe, czego efektem jest wizualna podróż, która przenosi widzów w sferę kontemplacji.
Animacja zainspirowana koncepcją Point of no Return zarówno w fizyce, jak i w szamanizmie rysuje paralele pomiędzy zupełnie odrębnymi dziedzinami. W sferze naukowej hasło odnosi się do sfery horyzontu zdarzeń czarnej dziury – punkt krytyczny, poza którym znane nam prawa fizyki przestają istnieć. W szamanizmie oznacza sferę liminalnego progu Rite of Passage (Rytuału Przejścia) – etap, w którym człowiek nie ma możliwości powrotu do dawnego statusu społecznego.
Stworzenie animacji było wynikiem działania zaprojektowanego i przeprowadzonego przez artystkę w Finlandii. Czerpiąc z antropologicznych badań nad kosmologią ludów pierwotnych, w tym prac Victora Turnera i Mircei Eliadego, artystka stworzyła i wykonała współczesny rytuał, który posłużył jej jako baza do artystycznych poszukiwań. Przeplatając naukowe perspektywy takich postaci jak Carl Sagan i Stephen Hawking, animacja stara się wypełnić lukę pomiędzy naukowymi dociekaniami, romantyzmem nieudowodnionych tez i metafizycznym zrozumieniem. Jak pisze sama artystka: „Praca nad tym projektem doprowadziła mnie do zaskakującego wniosku: krzyżując rysunkowe zapisy dynamik fizycznych zachodzących pomiędzy ciałami niebieskimi z badaniami nad pierwotnymi rytuałami, odnalazłam poetykę w nauce i logikę w duchowości”. W trakcie badań artystka nawiązała współpracę z obserwatorium astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, dostrzegając potencjał połączenia obserwacji naukowej z ekspresją artystyczną. Z powodu pandemii kolaboracja została zamknięta, jednak wyzwania związane z okresem kwarantanny odegrały kluczową rolę w kształtowaniu dzieła. Potrzeba introspekcji i eksploracji siebie oraz otaczającej nas rzeczywistości stała się wyzwaniem dla wielu osób zamkniętych w czterech ścianach. „Bez powrotu / Point of No Return” zawiera w sobie zbiorową tęsknotę za wolnością, przestrzenią, wspólnotą i odkryciem. Animacja to wizualna podróż zapraszająca do zbadania głębi własnej świadomości w medytacyjnym stanie, który przekracza granice czasu i przestrzeni. Przypominając o naszej ludzkiej zdolności do transformacji, zachęca widzów do wyruszenia w nieznane, przekroczenia własnych granic.

Skip to content