Wojciech Załuski

Filozof i prawnik. Profesor nauk prawnych. Pracownik Katedry Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej, na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Zajmuje się szeroko rozumianą filozofią moralną, którą stara się uprawiać w sposób interdyscyplinarny (z wykorzystaniem, m.in. teorii racjonalnego wyboru i teorii ewolucji). Autor m.in. książki "Law and Evil. The Evolutionary Perspective" (Edward Elgar Publishing, 2018). Obecnie pracuje nad monografią  "The Scales of Good and Evil: A Study in Classical Philosophy". Hobby: rower, koszykówka, muzyka klasyczna.

Skip to content