Wojciech Ciszewski

Wojciech Ciszewski – prawnik i filozof, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa UJ; w swojej pracy naukowej koncentruje się na problemach etycznych w prawie i w polityce; autor ksiażek „Zasada neutralności światopoglądowej państwa” (2019) oraz „Rozum i demokracja. Wprowadzenie do koncepcji rozumu publicznego Johna Rawlsa” (2020).

Skip to content