Venki Ramakrishnan

Angielski biofizyk pochodzenia indyjskiego, związany z Laboratory of Molecular Biology. W 2009 został wyróżniony, wraz z Adą Jonath i Thomasem Steitzem, Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii za badania nad strukturą i funkcją rybosomów. W 2000 w jego laboratorium ustalono budowę podjednostki 30S rybosomu i jej kompleksów z różnymi antybiotykami. Kolejne badania dotyczyły strukturalnych uwarunkowań mechanizmów zapewniających wierność procesu biosyntezy białka. Później udało się mu i jego współpracownikom ustalić strukturę molekularną całego rybosomu w kompleksie z tRNA i mRNA. W latach 2015-2020 był Prezydentem Royal Society.

Skip to content