Valentina Presutti

Valentina jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Bolońskim. Jest również badaczem w Instytucie Nauk Kognitywnych i Technologii CNR oraz koordynatorem STLab. Tytuł doktora nauk komputerowych uzyskała na Uniwersytecie Bolońskim (2006). Jej zainteresowania badawcze obejmują AI, Semantic Web i Linked Data, ekstrakcję wiedzy, semantykę empiryczną, robotykę społeczną, ontologię i inżynierię wiedzy. Jest koordynatorem unijnego projektu H2020 Polifonia (2021-2024). Była odpowiedzialna za szereg projektów krajowych i unijnych (m.in. MARIO, IKS, ArCo). Jako habilitant pracowała w NeOn i stworzyła stronę ontologydesignpatterns.org oraz serię WOP, czyli zasoby referencyjne dla badaczy sieci semantycznej. Opublikowała ponad 150 recenzowanych artykułów z dziedziny sieci semantycznej, AI, ontologii i metod inżynierii wiedzy. Jest współdyrektorką International Semantic Web Research Summer School (ISWS) - referencyjnego wydarzenia szkoleniowego dla młodych naukowców, pracujących pomiędzy dziedzinami sztucznej inteligencji a sieci semantycznej.

Skip to content