Thomas Plummer

Thomas Plummer jest profesorem na Wydziale Antropologii w Queens College, City University of New York, a także członkiem wydziału absolwentów CUNY i New York Consortium in Evolutionary Primatology. Jego badania koncentrują się na zachowaniach i ekologii homininów z późnego pliocenu i wczesnego plejstocenu, ze szczególnym ukierunkowaniem na adaptacyjne znaczenie kamiennych narzędzi. Współkieruje badaniami terenowymi na półwyspie Homa w Kenii.

Skip to content