Skowronek Bogusław

Profesor doktor habilitowany, profesor zwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jego główne zainteresowania naukowe to mediolingwistyka, lingwistyka kulturowa, filmoznawstwo i medioznawstwo. Członek ogólnopolskich towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego i Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Popularyzator sztuki filmowej, działacz Dyskusyjnych Klubów Filmowych, współpracuje z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej (m.in. jako wykładowca w Akademii Polskiego Filmu). Autor ponad stu artykułów naukowych oraz książek: „O dialogu na lekcjach w szkole średniej. Analiza pragmatyczno-językowa”, „Konceptualizacje filmu i jego oglądania w języku młodzieży. Studium kognitywno-kulturowe”, „Film w przestrzeni kultury audiowizualnej. Studia. Szkice. Interpretacje”, „Mediolingwistyka. Wprowadzenie”.

Skip to content