Rafał Szabla

Rafał Szabla pracuje w Katedrze Chemii Fizycznej i Kwantowej Politechniki Wrocławskiej. Bada m.in. w jaki sposób zachowują się cząsteczki chemiczne (między innymi DNA i RNA) i jak zmieniają się reakcje z udziałem tych cząsteczek pod wpływem promieniowania UV. Próbuje więc zrozumieć m.in. to, jakie warunki panowały na młodej Ziemi - i dlaczego pozwalały one na zapoczątkowanie biologicznej ewolucji.

Skip to content