Rafał Piprek

Rafał Piprek - biolog, anatom, histolog, embriolog, doktor habilitowany nauk biologicznych, pracownik Zakładu Anatomii Porównawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania nad rozwojem układu rozrodczego i narządów zmysłów wszelakich kręgowców. Poszukuje odpowiedzi na pytanie, jak rozwija się nasze ciało. Jego zainteresowania skupiają się wokół mechanizmów kierujących różnicowaniem się komórek oraz kształtowaniem się tkanek i narządów.

Skip to content