Radosław Zyzik

dr Radosław Zyzik – ekonomista behawioralny, prawnik, starszy doradca w Polskim Instytucie Ekonomicznym, prodziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, popularnonaukowych, raportów i ekspertyz, w których łączy wiedzę z zakresu stosowanych nauk behawioralnych, ekonomii behawioralnej z naukami prawnymi i polityką publiczną. Członek International Behavioural Public Policy Association (IBPPA), Polskiej Sieci Filozofii Ekonomii (PSFE) i Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej (ASPE).

Skip to content