Przybylska Renata

Ukończyła II Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach, a następnie podjęła studia filologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, które ukończyła w 1980 r. Siedem lat później obroniła pracę doktorską zatytułowaną „Wyrażanie stosunków czasowych w zdaniu pojedynczym w języku polskim”. W 2002 r. uzyskała habilitację za rozprawę pt. „Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognitywnej”. Tytuł profesora otrzymała w 2008 r.
Od 2008 r. jest przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, a od 2012 r. pełni funkcję dziekana Wydziału Polonistyki UJ.
Jej zainteresowania obejmują socjolingwistykę, pragmalingwistykę i kognitywną teorię języka.
Współtworzy Wielki Słownik Języka Polskiego.
[źródło: Wikipedia]

Skip to content