Dominika Dudek

prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek Autorka i współautorka kilkuset publikacji naukowych. Zredagowała szereg książek poświęconych tematyce psychiatrii, a zwłaszcza zaburzeniom depresyjnym i chorobie afektywnej dwubiegunowej. Związana z Centrum Kopernika Badań interdyscyplinarnych od jego powstania w 2008 roku. Jako lekarz psychiatra prowadzi praktykę medyczną, a także popularyzuje wiedzę na temat zaburzeń i chorób psychicznych. Redaktor naczelna czasopisma Psychiatria Polska.

Skip to content