Dominika Dudek

Jest Kierownikiem Katedry Psychiatrii i Kliniki Psychiatrii Dorosłych CMUJ oraz Członkiem Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Od czerwca 2022 roku pełni funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Profesor Dudek przewodniczy również Komisji Bioetycznej UJ, jest Redaktorem Naczelnym czasopisma "Psychiatria Polska" i Przewodniczącą Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa PTP. Ponadto, jest członkiem Rady Społecznej Szpitala im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie. Prof. Dudek jest autorką i współautorką kilkuset publikacji naukowych oraz licznych publikacji popularyzujących problematykę psychiatrii oraz zdrowia psychicznego, co podkreśla jej wkład w rozwój i popularyzację tej dziedziny w Polsce. Została również uznana za jedną ze stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie przez listę Pulsu Medycyny. Jej dorobek naukowy i profesjonalny został doceniony przez wiele prestiżowych nagród. W 1998 roku otrzymała nagrodę Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie psychiatrii. W 2001 roku została wyróżniona nagrodą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego im. W. Moczulskiego za najlepszą rozprawę doktorską. W 2013 roku uhonorowano ją nagrodą zespołową Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej. W 2022 roku otrzymała Nagrodę Miasta Krakowa „Zasłużeni dla Krakowa” w dziedzinie „Nauka i technika”, a w 2023 roku została jedną z laureatek Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej.

Skip to content