Piotr Homola

Dr hab. Piotr Homola pracuje na stanowisku profesora w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Jest inicjatorem i liderem międzynarodowej współpracy naukowej Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory (CREDO) oraz założycielem Inkubatora Odkryć Naukowych.

Skip to content