MIkko Tolonen

Mikko Tolonen - doktor, profesor nadzwyczajny w dziedzinie humanistyki cyfrowej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Helsińskiego. Specjalizuje się w dziedzinie historii intelektualnej i jest głównym badaczem Helsińskiej Grupy Historii Obliczeniowej (COMHIS). Jego najważniejsze badania koncentrują się na zintegrowanym studium dyskursu publicznego i produkcji wiedzy, które łączą metadane z katalogów bibliotecznych oraz zbiór książek, gazet i czasopism z okresu wczesnonowożytnego w Europie. Tolonen pracuje również na innych obszarach studiów z zakresu oświecenia, takich jak rozwój intelektualny Bernarda Mandeville'a i Davida Hume'a. Obecnie kieruje dwoma projektami Akademii Fińskiej: „Rise of Commercial Society and Eighteenth-Century Publishing (RiCEP)” (dotyczący powstanie społeczeństwa komercyjnego w XVIII-wiecznych wydawnictwach); oraz „Detection of Historical Discourses with High-Performance Computing (HPC-HD)” (wykrywanie dyskursów historycznych z wykorzystaniem wysokowydajnego przetwarzania danych).

Skip to content