Michałowska Marianna

Marianna Michałowska – adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie prowadzi badania nad sferą wizualną współczesnej kultury artystycznej (fotografia, studia miejskie).

Skip to content