Michał Araszkiewicz

Adiunkt w Katedrze Teorii Prawa Wydziału i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w problematyce modelowania rozumowań prawniczych z wykorzystaniem narzędzi Sztucznej Inteligencji. Zajmuje się różnorodnymi zagadnieniami z zakresu wykładni i argumentacji prawniczej, tworzenia prawa oraz rozwiązywania sporów. Pracuje nad problemami związanymi z filozoficznymi i prawnymi implikacjami stosowania systemów inteligentnych. Autor ponad 70 prac naukowych. Sekretarz International Association for Artificial Intelligence and Law (iaail.org) – najstarszej i największej organizacji zajmującej się badaniami nad Sztuczną Inteligencją i prawem. Ekspert INPRIS – Instytutu Prawa i Społeczeństwa. Członek Steering Commitee JURIX - The Foundation for Legal Knowledge Based Systems (jurix.nl) oraz Zarządu Stowarzyszenia ARGDIAP, zajmującego się problematyką argumentacji, dialogu i perswazji (argdiap.pl). Radca prawny (acrlegal.pl), członek Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Skip to content