Marcin Szwed

Studiował biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2000-2006 pracował w Izraelu, gdzie w Zakładzie Neurobiologii Instytutu Naukowego Weizmanna w Rechowot, pod opieką Prof. Ehuda Ahissara uzyskał stopień doktora. Swoją pracę naukową kontynuował podczas stażu we Francji, współpracując z Stanislasem Dehaene (Inserm Cognitive Neuroimaging Unit, Saclay) i Laurentem Cohenem (Brain and Spine Institute, ICM, Salpétrière Hospital, Paryż, Francja). W 2011 r. powrócił do kraju, aby w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego założyć zespół badawczy i prowadzić badania w projekcie realizowanym dzięki wsparciu finansowemu NCN w konkursie SONATA BIS 1. Prywatnie – mąż oraz ojciec dwóch córek: Niny, urodzonej w Tel-Awiwie i Very, urodzonej w Paryżu.

Skip to content