Małgorzata Krzeczkowska

Na co dzień pracuje na Wydziale Chemii UJ w Krakowie, prowadząc m.in. kurs dla studentów „Popularyzacja nauk przyrodniczych”. Tematyka badawcza dotyczy obszarów edukacji formalnej i nieformalnej:

1. Edukacja nieformalna w synergii z edukacją formalną:

a) Badanie efektywności proponowanych form pracy z dziećmi w kontekście rozwijania ich umiejętności
badawczych
b) Badanie wpływu edukacji nieformalnej na przyrost wiedzy uczestniczących w zajęciach dzieci i młodzieży

2. Badanie postrzegania przez użytkowników jakości i skuteczności pomocy dydaktycznych w kontekście
rozwijania ich umiejętności kluczowych

3. Popularyzacja nauk przyrodniczych:

a) skuteczne popularyzowanie nauki jako przykład edukacji nieformalnej

b) naukowiec popularyzatorem nauki – czy to możliwe? czy jest taka potrzeba?

Od wielu lat współpracuje również z Fundacją Uniwersytet Dzieci i innymi lokalnymi uniwersytetami dziecięcymi czy też trzeciego wieku. Przygotowuje i prowadzi warsztaty chemiczne „Od przedszkola do seniora” oraz wykłady dla dzieci, młodzieży i nauczycieli przybliżające fascynujący świat chemiczny. Uczy również, jak kształtować postawy badawcze dzieci i uczniów. W roku 2016 Fundacja Uniwersytet Dzieci przyznała jej tytuł „Wykładowca roku”. Oprócz tego jest też częstym gościem na festiwalach nauki, na których prowadzi wykładu i/lub warsztaty.

W czasie wolnym słucha muzyki klasycznej i pisze wiersze …

Skip to content