Łukasz Opaliński

Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek biotechnologia). Doktorat uzyskał w 2012 roku na Uniwersytecie w Groningen w Holandii. 2.5-letni staż podoktorski odbył na Uniwersytecie we Fryburgu w Niemczech. W 2015 roku powrócił do Zakładu Inżynierii Białka na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2019 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 2022 został zatrudniony na stanowisku profesora UWr. W swoich badaniach koncentruje się na komórkowych mechanizmach przekazywania sygnałów i transportu białek. Jest autorem 49 publikacji w czołowych czasopismach z listy filadelfijskiej („Nature Communications”, „EMBO Journal”, „PNAS”, „EMBO Reports”, „Molecular Cell”, „Cellular and Molecular Life Sciences”, „Journal of Biomedical Science”, “Biotechnology Advances”, czy „Molecular Oncology”) cytowanych łącznie ponad 1400 razy. W 2023 r. został laureatem Nagrody Narodowego Centrum Nauki w obszarze nauk o życiu.

Skip to content