Łukasz Jach

Łukasz Jach – psychologii i socjolog, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół psychologii zdrowia i jakości życia, psychologii nauki, psychologii ewolucyjnej i psychologii ekonomicznej. Autor książek „Nauka jako obiekt kultu. Wprowadzenie do koncepcji scjentoteizmu” (2015), „Światopogląd scjentystyczny – korelaty i uwarunkowania” (w druku – Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego) oraz „Sens i wartość zdrowia w kontekście współczesnej mentalności (w druku, wraz z M. Górnik-Durose, A. Pasztak-Opiłką i T. Sikorą, Wydawnictwo Difin).

Skip to content