Katrin Amunts

Prof. Amunts jest dyrektorką naukową Human Brain Project, dziesięcioletniej inicjatywy współfinansowanej przez Komisję Europejską, której celem jest dogłębne zrozumienie struktury i działania ludzkiego mózgu na drodze interdyscyplinarnych badań na przecięciu neurobiologii, neuroinformatyki i sztucznej inteligencji.

Badania prof. Amunts koncentrują się na tworzeniu trójwymiarowego atlasu mózgu, który ma przyczynić się zarówno do przełomów w zakresie wyjaśniania funkcji poznawczych, jak i przeciwdziałania chorobom psychicznym i neurodegeneracyjnym. Jest autorką ponad 500 artykułów naukowych opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach świata, takich jak Science czy Nature Reviews Neuroscience i cytowanych blisko 50 000 razy. Wielokrotnie notowana w rankingach „najważniejszych rozgrywających” świata w zakresie badań neuronaukowych.

Skip to content