Katrin Amunts

Autorka koncepcji “Wielkiego Mózgu” i najwybitniejsza neurobiolożka w Europie

Katrin Amunts jest niemiecką profesorą neurobiologi. Pracuje w Instytucie Badań nad Mózgiem na Uniwersytecie w Düsseldorfiei pełni rolę dyrektor Instytutu Neuronauki i
Medycyny w INM-1 wForschungszentrum Jülich. Jest autorką koncepcji badawczej określanej w literaturze neurobiologii jako “Teoria Wielkiego Mózgu”.

Amunts jest dyrektorem naukowym projektu Human Brain Project. Współpracuje z zespołem znakomitych naukowców, jak profesor Karl Zilles. Celem badaczy prowadzonych przez Katrin Amunts jest stworzenie trójwymiarowego atlasu odwzorowującego struktury w mózgu. Prace Katrin Amunts pozwalają lepiej zrozumieć ludzki mózg i jego zdolności kognitywne. Dzięki badaniom jej zespołu powstają nowe techniki zwalczania chorób lub zaburzeń tych ośrodków, takich jak depresja, uzależnienia, demencja i choroba Parkinsona.

Katrin to jedna z najwybitniejszych badaczek neurobiologii na świecie, która będzie z nami w trakcie tegorocznej edycji Copernicus Festival