Katarzyna Wybrańska

Doktor Nauk Chemicznych, IChF PAN w Warszawie. Stopień doktora chemii uzyskała w 2010 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jej główne zainteresowania naukowe to nanotechnologia. Tworzy nowe nanomateriały i analizuje ich przydatność. Obecnie dr Wybrańska rozwija własny wynalazek i bada sposoby jego komercjalizacji. Jej wynalazek opiera się na antybakteryjnej nanopowłoce, która jest nietoksyczna dla ludzkich komórek i dlatego może być stosowana w wielu różnych produktach - głównie w branży medycznej, biomedycznej, farmaceutycznej, kosmetycznej, odzieżowej i opakowaniowej.

Skip to content