Kamil Mamak

Dr Kamil Mamak jest doktorem nauk prawnych, asystentem w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz doktorantem w Katedrze Historii i Filozofii Nauki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Członek Zarządu w Krakowskim Instytucie Prawa Karnego Fundacji. Ekspert w programie SpołTech Centrum Cyfrowego. Oprócz studiów prawniczych ukończył studia filozoficzne o specjalności Philosophy in Science. Naukowo zajmuje się wpływem nowych technologii na człowieka i prawo karne. Autor ponad 40 publikacji naukowych z zakresu prawa karnego, procesu karnego i filozofii, opublikował książkę Prawo karne przyszłości. Zajmuje się popularyzacją nauki, prowadzi blog criminalfuture.com oraz kanał na YouTube „criminal future”.

Skip to content