Jowita Nowakowska-Gołacka

Jowita Nowakowska-Gołacka – doktorantka w katedrze Biologii i Genetyki Medycznej wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Studentka psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z biologią komórki oraz biochemią. Współtworzy duet naukowo-artystyczny z dr Jarosławem Czarneckim/Elvinem Flamingo. Aktywnie działa w Międzyuczelnianym Kole Naukowym BIO-MEDIA, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie naukowe w obszarze art+science. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Biologii UG. Jej praca badawcza dotyczyła charakterystyki wirusów bakteryjnych izolowanych ze środowiska. Obecnie realizuje pracę doktorską dotyczącą roli białek opiekuńczych w transporcie i degradacji białka β-amyloidu, związanego z rozwojem choroby Alzheimera. Członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Autor publikacji naukowych. Jest głównym wykonawcą w grancie Narodowego Centrum Nauki oraz laureatką stypendiów organizacji FEBS (Federation of European Biochemical Societies) oraz EMBO (European Life Scientist Organisation).

Skip to content