Jerzy Dzik

Profesor Jerzy Dzik - paleontolog, pracownik Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk, związany także z Uniwersytetem Warszawskim. Specjalizuje się w filogenezie bezkręgowców, metodologii odtwarzania przebiegu ewolucji, jej zapisie kopalnym, a także w paleoklimatologii i paleoekologii. Autor cenionych książek popularnonaukowych i podręczników akademickich, takich jak "Dzieje życia na Ziemi", "Biologia, czyli sens życia" czy "Ewolucja, twórcza moc selekcji".

Skip to content