Jędrzej Grodniewicz

dr filozofii, adiunkt w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się tematami z zakresu filozofii umysłu, języka, psychologii i psychiatrii.

Doktorat obronił w 2020 roku na Uniwersytecie Barcelońskim jako członek grupy badawczej LOGOS. Jego promotorami byli Manuel García-Carpintero i Josep Macià, a egzaminatorami Sanford Goldberg, Peter J. Graham i Josefa Toribio. W trakcie doktoratu był studentem wizytującym Uniwersytetu Rutgers (mentor: Liz Camp) i Uniwersytetu St Andrews (mentor: Derek Ball). Wcześniej realizował projekt badawczy z zakresu filozofii języka i umysłu w ramach programu Diamentowy Grant. Jeszcze wcześniej ukończył studia magisterskie z filozofii analitycznej na Uniwersytecie Barcelońskim i licencjat z filozofii (w ramach MISH) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor artykułów opublikowanych w czasopismach Review of Philosophy and Psychology oraz Synthese. Jego główne projekty badawcze dotyczą: (1) natury i funkcji epistemicznej rozumienia językowego, (2) roli stanów mentalnych w psychopatologii i psychoterapii.

Skip to content