January Weiner 2

January Weiner, ekolog i biolog ewolucyjny z Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Emerytowany profesor dr hab. w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności. Ukończył biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego zainteresowania badawcze obejmują ekologię fizjologiczną, bioenergetykę, ekologię ekosystemów, biogeochemię i biologię ewolucyjną. Odbył kilka dłuższych staży zagranicznych (m.in. w University of Wisconsin i University of Iowa, USA oraz Philipps-Universität w Marburgu, RFN – jako stypendysta Fundacji Humboldta). Jest autorem lub współautorem ok. 50 publikacji oryginalnych w czasopismach międzynarodowych oraz ok. 200 przyczynków, artykułów przeglądowych i popularno-naukowych i książek, w tym podręcznika ekologii (1999 r., 2003, 2020 r.).

Skip to content