Jakub Gomułka

dr hab. Jakub Gomułka, prof. UP – filozof. Zajmuje się różnymi aspektami myśli Ludwiga Wittgensteina i Stanisława Lema. Ostatnio wydał monografię Rachunek: filozofia nauk formalnych i jej związek z koncepcją podmiotu we wczesnym i średnim okresie twórczości Ludwiga Wittgensteina (Kraków 2016). W 2021 roku ukaże się I tom współtworzonej przez niego antologii Filozoficzny Lem.

Skip to content