Tomasz Goban Klas

Tomasz Goban-Klas, socjolog i medioznawca, profesor w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Członek Komitetu Nauk o Komunikacji i Medach Polskiej Akademii Nauk. Założyciel Katedry Komunikowania i Mediów Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był profesorem w Instytucie Studiów Europejskich w Wiedniu, dyrektorem Polish Academic Information Center Uniwersytetu w Buffalo, stypendystą m.in. Sorbony, profesorem wizytującym Uniwersytetu Stanforda.

Skip to content