Michał Eckstein

Fizyk i matematyk, pracuje w Krajowym Centrum Informatyki Kwantowej na Uniwersytecie Gdańskim. Jego zainteresowania badawcze sięgają od abstrakcyjnej algebry i geometrii nieprzemiennej po fizykę kwantową i Ogólną Teorię Względności. Członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych i współpracownik ks. prof. Michała Hellera. Autor kilkunastu artykułów naukowych i współredaktor dwóch prac zbiorowych: „Mathematical Structures of the Universe” i „Road to Reality with Roger Penrose”. Laureat stypendium „Start” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
Prywatnie mąż biolożki Oli, tato Kingi i Pawła, amator wspinaczki w górach wysokich.

Foto: Adam Walanus

Skip to content