Mateusz Hohol

Kognitywista, laureat Nagrody Naukowej „Polityki”, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Start”. Interesuje się przede wszystkim poznaniem matematycznym, czyli tym jak umysł tworzy, przyswaja i przetwarza struktury numeryczne i geometryczne, a także metodologią (neuro)kognitywistyki. Autor i współautor wielu publikacji, w tym książek Wyjaśnić umysł, Umysł matematyczny, Foundations of Geometric Cognition oraz licznych artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach międzynarodowych. Kierownik grantu "Mechanisms of Geometric Cognition" finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Popularyzator nauki, w szczególności wiedzy na temat działania mózgu, umysłu i teorii ewolucji. Współpracuje z Tygodnikiem Powszechnym oraz Polityką.

Skip to content