Andrew Manches

Dr Andrew Manches jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie w Edynburgu, gdzie kieruje grupą Children and Technology jako współdyrektor w Centrum Badań nad Edukacją Cyfrową. Jest dyrektorem Scottish Graduate School of Social Science (kieruje działem interdyscyplinarności) oraz członkiem panelu edukacyjnego Royal Society of Edinburgh. Badania dr Manchesa dotyczą interakcji w procesie uczenia się oraz ich wpływu na pedagogikę i projektowanie, w tym na potencjał nowych technologii. W szczególności koncentruje się na zrozumieniu roli ciała w rozwoju pojęciowym STEM oraz na tym, jak możemy wykorzystać tę rolę we wspieraniu wczesnego uczenia się - Embodied Learning (przykładowo poprzez gesty nauczyciela). Dr Manches otrzymał ponad 1 milion funtów dofinansowania na projekty (Wellcome, ESRC, Carnegie, ScotPEN, EPSRC, NESTA, Innovate, NSF), których celem jest przede wszystkim zbadanie roli mowy ciała we wczesnym procesie uczenia się. W każdym projekcie ściśle współpracuje z ekspertami, aby uzyskać lepszy pogląd na badania oraz wzmocnić efekty swojej pracy. Jako badacz zajmujący się projektowaniem, dr Manches współtworzył i wprowadził na rynek wiele projektów z zakresu wczesnego nauczania. Najnowsze prace dr Manchesa rozpoczęły się od badania rozumienia przez dzieci danych osobowych oraz możliwości ulepszenia metod pedagogiki w celu zwiększenia przystępności pojęć związanych z danymi. Chętnie zapoznaje się z opiniami osób pracujących w tej dziedzinie, zwłaszcza z branż związanych z etycznym podejściem do nauczania dzieci i danych osobowych.

Skip to content