Adam Workowski

dr Adam Workowski - filozof, współzałożyciel Instytutu Myśli Józefa Tischnera, adiunkt na Uniwersytecie Papieskim Jana Pana II. Autor książki: „Ontologiczne podstawy posiadania” (2009). Członek Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera.

Skip to content