Warsztaty: Maszyna parowa. Napęd postępu

14:00

Muzeum Inżynierii i Techniki, Św. Wawrzyńca 15, Kraków

Wykład wygłosi Piotr Żabicki [spotkanie przy lokomobili, hala D-1] 

Stworzenie maszyny parowej było jednym z punktów wyjścia dla pierwszej rewolucji przemysłowej. Nieprzypadkowo XIX w. określany jest mianem wieku pary. Wykorzystanie energii zgromadzonej przed milionami lat w postaci złóż węgla do napędu maszyn otworzyło zupełnie nowe możliwości, stwarzając jednocześnie nowe zagrożenia. Parowy napęd dał częściową niezależność od pracy ludzi, zwierząt czy wykorzystania sił natury w wielu obszarach wytwórczości i transportu. Wszechstronność i uniwersalność maszyny parowej umożliwiła skok cywilizacyjny.

REGULAMIN:

REGULAMIN:
1. Zapisy na wykłady w MIT odbywają się mailowo, na adres: rezerwacja@mit.krakow.pl
2. W temacie wiadomości należy wpisać tytuł wykładu w MIT.
3. W treści wiadomości należy podać imiona i nazwiska uczestników (można zapisać łącznie ze sobą maksymalnie dwie osoby) oraz wybraną datę i godzinę uczestnictwa.
4. Liczba miejsc na wykładach w MIT jest ograniczona. Miejsca zostaną przyznane według kolejności zgłoszeń.
Wykłady odbywają się w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, przy ul. św. Wawrzyńca 15. Osoby, które dokonały rezerwacji proszone są o punktualne przybycie. Zbiórka uczestników: Strefa wejścia, budynek D.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za koszty związane z dojazdem na miejsce warsztatów oraz zakwaterowaniem.
7. Uczestnicy wykładów w MIT zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Muzeum oraz zaleceń prowadzącego wykład.
8. W przypadku rezygnacji z udziału w wykładzie w MIT, należy poinformować o tym organizatorów z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem terminu wykładu.
9. Zapisując się wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu organizacji wykładów w MIT.
Treść wykładu przeznaczona jest dla osób dorosłych oraz młodzieży 14+
11. Zgłaszając się na wykłady akceptujesz niniejszy regulamin.
Informacja o przetwarzaniu danych w związku z organizacją wykładu znajduje się tutaj: https://copernicusfestival.com/rodo/. Dokonując zapisu na wykłady, akceptujesz te zasady regulaminu https://www.mit.krakow.pl/wp-content/uploads/2023/09/Regulamin-lekcji-muzealnych-w-Zajezdni-.pdf i potwierdzasz zapoznanie się z nimi.

 

Skip to content