Warsztaty: Maszyna do szycia

14:00

Muzeum Inżynierii i Techniki, Św. Wawrzyńca 15, Kraków

Wykład wygłosi Beata Krzaczyńska [spotkanie przy gablocie „warsztat” i podeście z ciągiem do produkcji świec, hala D-1] 

Współcześnie trudno to sobie wyobrazić, ale zanim wynaleziono maszynę do szycia, każdą część garderoby, buty, torbę oraz rozmaite akcesoria i wyposażenie domu szyto ręczne. Łączenie kawałków materiałów czy skóry o różnej grubości za pomocą igły i nici było ciężką pracą. Próby skonstruowania maszyny do szycia w drugiej połowie XVIII w., kiedy to gwałtowny rozwój przemysłu włókienniczego stworzył sprzyjającą atmosferę dla wynalazczości, skończyły się niepowodzeniem. Komu zatem udało się skonstruować pierwszą użyteczną maszynę do szycia, jak ten kluczowy wynalazek pierwszej rewolucji przemysłowej zmienił życie ludzi i wpłynął na rozwój techniki i zmiany cywilizacyjne – tego dowiemy się z prelekcji.

REGULAMIN:
1. Zapisy na wykłady w MIT odbywają się mailowo, na adres: rezerwacja@mit.krakow.pl
2. W temacie wiadomości należy wpisać tytuł wykładu w MIT.
3. W treści wiadomości należy podać imiona i nazwiska uczestników (można zapisać łącznie ze sobą maksymalnie dwie osoby) oraz wybraną datę i godzinę uczestnictwa.
4. Liczba miejsc na wykładach w MIT jest ograniczona. Miejsca zostaną przyznane według kolejności zgłoszeń.
Wykłady odbywają się w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, przy ul. św. Wawrzyńca 15. Osoby, które dokonały rezerwacji proszone są o punktualne przybycie. Zbiórka uczestników: Strefa wejścia, budynek D.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za koszty związane z dojazdem na miejsce warsztatów oraz zakwaterowaniem.
7. Uczestnicy wykładów w MIT zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Muzeum oraz zaleceń prowadzącego wykład.
8. W przypadku rezygnacji z udziału w wykładzie w MIT, należy poinformować o tym organizatorów z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem terminu wykładu.
9. Zapisując się wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu organizacji wykładów w MIT.
Treść wykładu przeznaczona jest dla osób dorosłych oraz młodzieży 14+
11. Zgłaszając się na wykłady akceptujesz niniejszy regulamin.
Informacja o przetwarzaniu danych w związku z organizacją wykładu znajduje się tutaj: https://copernicusfestival.com/rodo/. Dokonując zapisu na wykłady, akceptujesz te zasady regulaminu https://www.mit.krakow.pl/wp-content/uploads/2023/09/Regulamin-lekcji-muzealnych-w-Zajezdni-.pdf i potwierdzasz zapoznanie się z nimi.

 

Skip to content