Warsztaty: Dźwignie postępu

15:00

Muzeum Inżynierii i Techniki, Św. Wawrzyńca 15, Kraków

Wykład wygłosi: Filip Wróblewski. [spotkanie przy wyspie maszyn do pisania i liczenia, hala D-1]

Fenomen skokowego rozwoju związanego z kolejnymi rewolucjami przemysłowymi, które miały miejsce od końca XVIII w., jest związany z mechanizacją pracy. Emblematycznie jest ona kojarzona przede wszystkim z maszynami parowymi, koleją żelazną i fabrykami. Nie były to jednak jedyne urządzenia, które odegrały rolę w procesie industrializacji i globalizacji. Rozwój handlu i operacji giełdowych wymusił prace nad urządzeniami mającymi usprawnić pisanie i liczenie. Miało to znaczący wpływ na ukształtowanie się współczesnej biurokracji.

REGULAMIN:
1. Zapisy na wykłady w MIT odbywają się mailowo, na adres: rezerwacja@mit.krakow.pl
2. W temacie wiadomości należy wpisać tytuł wykładu w MIT.
3. W treści wiadomości należy podać imiona i nazwiska uczestników (można zapisać łącznie ze sobą maksymalnie dwie osoby) oraz wybraną datę i godzinę uczestnictwa.
4. Liczba miejsc na wykładach w MIT jest ograniczona. Miejsca zostaną przyznane według kolejności zgłoszeń.
Wykłady odbywają się w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, przy ul. św. Wawrzyńca 15. Osoby, które dokonały rezerwacji proszone są o punktualne przybycie. Zbiórka uczestników: Strefa wejścia, budynek D.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za koszty związane z dojazdem na miejsce warsztatów oraz zakwaterowaniem.
7. Uczestnicy wykładów w MIT zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Muzeum oraz zaleceń prowadzącego wykład.
8. W przypadku rezygnacji z udziału w wykładzie w MIT, należy poinformować o tym organizatorów z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem terminu wykładu.
9. Zapisując się wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu organizacji wykładów w MIT.
Treść wykładu przeznaczona jest dla osób dorosłych oraz młodzieży 14+
11. Zgłaszając się na wykłady akceptujesz niniejszy regulamin.
Informacja o przetwarzaniu danych w związku z organizacją wykładu znajduje się tutaj: https://copernicusfestival.com/rodo/. Dokonując zapisu na wykłady, akceptujesz te zasady regulaminu https://www.mit.krakow.pl/wp-content/uploads/2023/09/Regulamin-lekcji-muzealnych-w-Zajezdni-.pdf i potwierdzasz zapoznanie się z nimi.

Skip to content