Społeczeństwo przyszłości (Future Soc UJ): ” Robotyzacja pracy? Co mówią na ten temat powieści i filmy, media i nauki społeczne”

15:00 - 16:00

Barbara Czarniawska

Czy ludzie stracą pracę, bo ich miejsce zajmą roboty? Przeróżne odpowiedzi na to pytanie znaleźć można w powieściach, filmach, mediach i naukach społecznych. W niedawno (2020) wydanej książce Barbara Czarniawska i Bernward Joerges przeanalizowali obawy i nadzieje związane z automatyzacją, od powstania terminu „robot” w 1920 po obecny szum medialny. Czy takie nadzieje i obawy uległy zmianie i czy zmiany odzwierciedlały rzeczywiste zmiany w robotyce, czy też pozostają takie same? Autorzy skupili się przede wszystkim na kulturze popularnej, ponieważ uważają, że ma ona większy wpływ na opinię publiczną niż nauki społeczne. W tym celu wybrali przełomowe dzieła w których roboty odgrywają ważną rolę, i które to dzieła cieszyły się popularnością na całym świecie. Wszystkie należą do gatunku znanego jako science fiction. Przeanalizowane zostały także media, które, jak się okazuje, popularyzują zarówno beletrystykę, jak i wyniki badań. Analizę kończy przegląd najnowszych prac z nauk społecznych poświęconych zjawisku robotyzacji. Czas pokaże, co pozostanie fikcją, a co stanie się rzeczywistością.

Priorytetowy Obszar Badawczy Society of the Future (FutureSoc) koncentruje się na tematyce zmian społecznych, m.in. wywołanych rozwojem technologii, a także wpływu badań empirycznych na nauki społeczne. Do najważniejszych celów należy interdyscyplinarność, innowacyjność, internacjonalizacja oraz integracja. Działania dotyczą zarówno działalności badawczej, jak i edukacji oraz współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym. Zapraszamy na www.futuresoc.id.uj.edu.pl

Osoby powiązane z wydarzeniem

Barbara Czarniawska

Zobacz
Skip to content