Społeczeństwo przyszłości (Future Soc UJ): „Kiedy nauka staje się science fiction?”

16:00 - 17:00

Norman Leto / Klaudia Żerańska-Chudek

Youtube.com/CopernicusCenter

W studiu Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych spotkali się Norman Leto, reżyser filmu „Photon”, i fizyk Klaudia Żerańska-Chudek. Okazuje się, że fikcję naukową trudno czasem oddzielić od nauki. Z jednej strony, coś, co jeszcze kilkadziesiąt lat temu powszechnie uznalibyśmy za czystą fantazję, dziś uznajemy za prawdę. Z każdą dekadą realne stają się też coraz bardziej spektakularne procedury biotechnologiczne, informatyczny czy nanotechnologiczne. Z drugiej strony, współcześni twórcy literatury i filmów science fiction potrafią zachwycać widów najczystszą prawdą, która jest tak niezwykła, że wykracza poza nasze najśmielsze oczekiwania. Rozmowę naszych Gości o sztuce, wizualizacjach komputerowych, przyszłości technologii i gatunku ludzkiego moderował Łukasz Lamża.

Priorytetowy Obszar Badawczy Society of the Future (FutureSoc) koncentruje się na tematyce zmian społecznych, m.in. wywołanych rozwojem technologii, a także wpływu badań empirycznych na nauki społeczne. Do najważniejszych celów należy interdyscyplinarność, innowacyjność, internacjonalizacja oraz integracja. Działania dotyczą zarówno działalności badawczej, jak i edukacji oraz współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym. Zapraszamy na www.futuresoc.id.uj.edu.pl 

Osoby powiązane z wydarzeniem

Norman Leto

Zobacz

Klaudia Żerańska-Chudek

Zobacz
Skip to content