Perceptio: „Język wizualny teatru”

18:00 - 19:30

Pałac Larischa (Bracka 12)

Spotkanie ze scenografką Barbarą Hanicką i twórcą projekcji wideo Robertem Mleczko. Prowadzenie: Katarzyna Fazan. Autorka spotkania: Anna Lewanowicz.

Specyfiką teatru od zawsze było intrygujące balansowanie pomiędzy światem dźwięków i obrazów, pomiędzy znaczeniami żywej dykcji słownej i oryginalnej imaginacji wizualnej. I choć dzisiejszy teatr odcina się od swych logocentrycznych źródeł i bardziej ufa obrazowi niż mowie spotkanie z twórcami plastyczno-medialnej oprawy inscenizacji zostało zaproponowane by zastanowić się nad nowymi związkami wizji i języka. Chcielibyśmy zaproponować dialog z praktykami – scenografką i artystą wizualnym -jako wydarzenie związane z nową rolą mediów komunikacyjnych w przestrzeni sceny. W trakcie rozmowy przeplatanej projekcjami postaramy się zastanowić nad takimi problemami jak relacja pomiędzy wizją plastyczną a dramaturgią słowa, budowaną dziś w odejściu od kanonicznych lektur dramatycznych. Sprawdzić czy dekonstrukcje form literackich pobudzają język wizualny, czy stają się trudnym wyzwaniem nieoczywistego przekazu. Zadać pytanie o relację między kodami obrazowymi a aktorem jako źródłem sensu niesionego przez mowę. Przywołamy przykłady konkretnych działań teatralnych, obrazów scenicznych i elektronicznych.

Zobacz również w tym paśmie

Brak wydarzeń w tym paśmie.

Brak wydarzeń w tym paśmie.

Brak wydarzeń w tym paśmie.

Brak wydarzeń w tym paśmie.

Brak wydarzeń w tym paśmie.

Brak wydarzeń w tym paśmie.

Brak wydarzeń w tym paśmie.

Brak wydarzeń w tym paśmie.

Brak wydarzeń w tym paśmie.

Brak wydarzeń w tym paśmie.

Brak wydarzeń w tym paśmie.

Brak wydarzeń w tym paśmie.

Brak wydarzeń w tym paśmie.

Brak wydarzeń w tym paśmie.

Brak wydarzeń w tym paśmie.

Skip to content