Inventio: „Język maszyn”

12:00 - 16:00

Cricoteka (Nadwiślańska 2–4)

Wystawa interaktywna oraz miniwykłady.

Nowe technologie nie tylko ułatwiają nam komunikację, ale same zaczynają aktywnie brać w niej udział. Wystawa „Język maszyn” będzie okazją do rozmowy z chatbotami oraz zapoznaniem się z rozmaitymi formami literackimi generowanymi przez algorytmy. Programy takie jak Pretext (tworzący dzieła literackie) czy E.L.I.Z.A. (prowadząca rozmowę psychoanalityczną z potencjalnym pacjentem) spróbują pokazać nam, że język nie musi być domeną wyłącznie ludzką.

Miniwykłady:
12:00–12:40 Paweł Schreiber „Jak rozmawiać z bohaterami gier komputerowych?”
12:40–13:20 Radosław Krowiak „Alexa, jaka jest natura ludzkiego języka?”
13:20–14:00 Justyna Picheta „Między słowami. O roli gestów w komunikacji z maszynami”
14:00–14:40 Leon Ciechanowski „Roboty nie gęsi… Czyli o interakcji człowiek–maszyna”
14:40–15:20 Karolina Pospischil, Karolina Kłos „Wizualne filtry językowe”
15:20–16:00 Dominik Starzyk „Nowy poziom dialogu. Interakcja gracz–komputer”

Więcej na https://www.facebook.com/events/300207777538769/

Zobacz również w tym paśmie

Brak wydarzeń w tym paśmie.

Brak wydarzeń w tym paśmie.

Brak wydarzeń w tym paśmie.

Brak wydarzeń w tym paśmie.

Brak wydarzeń w tym paśmie.

Brak wydarzeń w tym paśmie.

Brak wydarzeń w tym paśmie.

Brak wydarzeń w tym paśmie.

Brak wydarzeń w tym paśmie.

Brak wydarzeń w tym paśmie.

Brak wydarzeń w tym paśmie.

Brak wydarzeń w tym paśmie.

Brak wydarzeń w tym paśmie.

Brak wydarzeń w tym paśmie.

Brak wydarzeń w tym paśmie.

Skip to content