Zamorski Krzysztof

Krzysztof Zamorski

Krzysztof Zamorski – profesor nauk historycznych, specjalizuje się w teorii i metodologii historii, historii społeczno-gospodarczej oraz demografii historycznej. Kieruje Zakładem Dziejów Historiografii i Metodologii Historii w Instytucie Historii UJ.

Skip to content