Sebastian Szybka

Sebastian Szybka - fizyk, kosmolog, doktor habilitowany nauk fizycznych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Astrofizyki Relatywistycznej i Kosmologii, stały współpracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Specjalizuje się w teorii grawitacji Einsteina. Jego zainteresowania naukowe dotyczą czarnych dziur, fal grawitacyjnych oraz kosmologii.

Skip to content