Rojek Paweł

Paweł Rojek

Paweł Rojek jest filozofem, wykładowcą w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, byłym redaktorem naczelnym „Pressji”. Autor kilku książek, m.in. „Liturgia dziejów. Jan Paweł II i polski mesjanizm” oraz „Awangardowy konserwatyzm. Idea polska w późnej nowoczesności”.

Skip to content