Lars Chittka

Lars Chittka jest zoologiem, etologiem i ekologiem specjalizującym się w ewolucji systemów poznawczych owadów. Chittka wniósł fundamentalny wkład w zrozumienie zwierzęcego poznania; badał zjawiska takie jak numeryczność, kompromisy między szybkością a dokładnością, fałszywe wspomnienia i uczenie się społeczne u pszczół. Jego odkrycia wywarły znaczący wpływ na zrozumienie inteligencji zwierząt i jej neuronowych podstaw, a w swojej najnowszej książce pt. "Pszczoły" pokazał, że umysły owadów to coś więcej niż proste maszyny.

Skip to content