Michael Rovatsos

Michael Rovatsos urodził się w Grecji lecz większość dzieciństwa spędził w Niemczech, skąd przeniósł się do Szkocji (piszemy o tym na wypadek gdyby Państwo nie zorientowali się po akcencie). Jest profesorem sztucznej inteligencji w Szkole Informatyki i dyrektorem Bayes Centre, uniwersyteckiego ośrodka innowacji zajmującego się naukami o danych i sztuczną inteligencją. Jako wicedyrektor ds. badań naukowych koordynuje strategie dotyczące sztucznej inteligencji, a także pełni funkcję łącznikową między Uniwersytetem Edynburskim a Instytutem Alana Turinga, brytyjskim Narodowym Instytucie Nauki o Danych i Sztucznej Inteligencji. Badania prowadzi w ramach Instytutu Sztucznej Inteligencji i jej Zastosowań w Informatyce (AIAI), którego był dyrektorem. Jego osobista przygoda ze sztuczną inteligencją rozpoczęła się w 1999 r., podczas pracy nad pracą licencjacką na Uniwersytecie w Saabrücken. Po rocznej pracy w charakterze inżyniera oprogramowania we frankfurckim startupie zajmującym się AI, rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie Technicznym w Monachium, koncentrując się na metodach umożliwiających agentom uczenie się optymalnych strategii interakcji w wykorzystywaniu ustrukturyzowanych języków komunikacji. Po ukończeniu studiów doktoranckich w 2004 r. rozpoczął pracę jako wykładowca na Uniwersytecie Edynburskim, gdzie mianowano go starszym wykładowcą (2013 r.), adiunktem (2017 r.), a następnie profesorem (2019 r.). W swoich badaniach zajmuje się systemami wieloagentowymi, koncentrując się szczególnie na rozwoju etycznych i odpowiedzialnych algorytmów sztucznej inteligencji.

Skip to content