Marek Kuś

Ukończył studia na Wydziale Fizyki UW w r. 1979, gdzie następnie pracował na stanowiskach asystenta i adiunkta w Katedrze Metod Matematycznych Fizyki i Instytucie Fizyki Teoretycznej. Od roku 1989 jest pracownikiem Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, gdzie pełnił rolę Dyrektora w latach 2003-2006. Współtwórca Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku i długoletni Przewodniczący jego Rady Naukowej. W latach 2017-2021 był również dyrektorem Międzynarodowego Centrum Ontologii Formalnej na Politechnice Warszawskiej. Zajmuje się podstawami mechaniki i informatyki kwantowej, teorią chaosu i filozofią nauk przyrodniczych. W wolnych chwilach czyta.

Skip to content