Marek Binder

Profesor uczelniany w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swojej pracy naukowej zajmuje się wykorzystaniem technik rejestracji aktywności mózgu takich jak EEG do oceny poziomu funkcjonowania umysłowego pacjentów z ciężkimi uszkodzeniami mózgu.

Marek Binder – prof. uczelniany w Instytucie Psychologii, jeden ze współtwórców i uczestników Consciousness Laboratory (C-Lab / c-lab.pl),  grupy badawczej w Instytucie zaangażowanej w naukowe badanie świadomości.

Główny przedmiot zainteresowań to badanie neuronalnych korelatów świadomości, w szczególności interesuje go pytanie o to jakie mechanizmy mózgowe odpowiadają za fluktuacje świadomości w trakcie zmian fizjologicznych takich jak sen, farmakologicznie indukowanej nieświadomości  w znieczuleniu ogólnym, czy wreszcie zaburzeń świadomości towarzyszących ciężkim uszkodzeniom mózgowia.

Główne narzędzie badawcze to EEG, głównie w formie odpowiedzi wywołanych stanu ustalonego (do tej pory badał słuchowe, wzrokowe i haptyczne) oraz analiza spoczynkowego EEG.

W wolnym czasie uprawia turystykę rowerową.

Skip to content