Krzysztof Pyrć

Naukowiec, wirusolog, profesor, project manager, konsultant, lider zespołu naukowego. Profesor Krzysztof Pyrć specjalizuje się w wirusologii, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów i patologii zakażenia oraz opracowaniem nowych strategii terapeutycznych przy zakażeniach wirusowych ludzi i zwierząt. Twórca i Kierownik Pracowni Wirusologii w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ. Lider grupy badawczej Virogenetics, opiekun i promotor studentów i doktorantów. Autor ponad 140 publikacji w takich czasopismach jak Nature Medicine, Science Translational Medicine, Nucleic Acids Research czy PNAS, które były cytowane w literaturze światowej ponad 12 tysięcy razy (h=50). Recenzent i ekspert w instytucjach finansujących naukę w Polsce i na świecie. Autor kilkudziesięciu zgłoszeń patentowych i patentów, na podstawie których powstały już 2 firmy spin-off. Laureat licznych nagród i wyróżnień. Autor, kierownik i koordynator licznych krajowych i międzynarodowych grantów badawczych, a także projektów finansowanych przez podmioty komercyjne. Obecnie pełni funkcje doradcze na poziomie Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Zdrowia, a w przeszłości zajmował się doradztwem na poziomie samorządów lokalnych, Ministerstwa Nauki, Premiera i Prezydenta RP.

Skip to content